Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

29/03/2019

Decret 24/2019, de 29 de març, pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ LLENGUA

BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019

Afectat per:

Decret 90/2019, de 29 de novembre, pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana BOIB núm. 162, de 30 de novembre de 2019