Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

29/03/2019

Decret 24/2019, de 29 de març, pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ LLENGUA

BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019

Afectat per:

Decret 90/2019, de 29 de novembre, pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana BOIB núm. 162, de 30 de novembre de 2019