Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/03/2012

Decret 24/2012, de 23 de març, pel qual es crea la Delegació Territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 24/2012, de 23 de març, pel qual es crea la Delegació Territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera BOIB núm. 043 de 2012

Afectat per:

Decret 1/2017, de 13 de gener, pel qual es deroga el Decret 24/2012, de 23 de març, pel qual es crea la Delegació Territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera BOIB núm. 006 de 2017