Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/03/1984

Decret 24/1984, de 22 de març, sobre constitució i funcionament d'Associacions Esportives

ESPORTS I LLEURE

Decret 24/1984, de 22 de març, sobre constitució i funcionament d'Associacions Esportives BOCAIB núm. 7 de 1984

Afectat per:

Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 151 de 1997

Decret 185/1999, de 27 d'agost, pel qual es modifica el Decret 24/1984, de 22 de març, sobre constitució i funcionament de les associacions esportives BOCAIB núm. 114 de 1999