Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

24/03/2012

Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ECONOMIA I EMPRESA

BOIB núm. 43, de 24 de març de 2012

Afectat per:

Decret 28/2013, de 31 de maig, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, aprovats pel Decret 23/2012, de 23 de març BOIB núm. 77, d'1 de juny de 2013

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 44, de 28 de març de 2015

Decret 69/2016, de 25 de novembre, pel qual es modifica el Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s’aproven els nous Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears BOIB núm. 149, de 26 de novembre de 2016

Decret 11/2020, de 6 de març, pel qual es modifiquen els Estatuts de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, aprovats pel Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s’aproven els nous Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document