Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

15/02/2002

Decret 23/2002, de 15 de febrer, pel qual es nomena al Sr. Javier Bustamante Moreno nou membre suplent del membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

 

Decret 23/2002, de 15 de febrer, pel qual es nomena al Sr. Javier Bustamante Moreno nou membre suplent del membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals BOIB núm. 023 de 2002