Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/03/1988

Decret 23/1988, de 10 de març, de modificació del Decret 124/1984, de 9 d'agost, sobre normes a seguir en la contractació d'obres, serveis i subministraments de la Conselleria d'Obres Públicas i Ordenació del Territori

CONTRACTACIÓ

Decret 23/1988, de 10 de març, de modificació del Decret 124/1984, de 9 d'agost, sobre normes a seguir en la contractació d'obres, serveis i subministraments de la Conselleria d'Obres Públicas i Ordenació del Territori BOCAIB núm. 036 de 1988

Afectat per:

Decret 31/1989, de 31 de març, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 046 de 1989