Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/03/1984

Decret 23/1984, de 22 de març, pel qual s'estableix el Registre d'Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

ESPORTS I LLEURE \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ESPORTS I LLEURE

Decret 23/1984, de 22 de març, pel qual s'estableix el Registre d'Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 007 de 1984

Afectat per:

Ordre del Conseller d'Educació i Cultura de dia 9 d'abril de 1984 per la qual s'estableixen les normes de funcionament del Registre d'associacions Esportives BOCAIB núm. 007 de 1984

Decret 186/1999, de 27 d'agost, pel qual es modifica el Decret 23/1984, de 22 de març, pel qual s'estableix el Registre d'Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 114 de 1999

Decret 33/2014, d’1 d’agost, pel qual es regula el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears BOIB núm. 104 de 2014