Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/03/2012

Decret 22/2012, de 16 de març, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 22/2012, de 16 de març, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior BOIB núm. 042 de 2012

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 4 de maig de 2012 de rectificació d'errors materials del Decret 22/2012, de 16 de març, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior BOIB núm. 064 de 2012

Decret 9/2016, de 19 de febrer, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior BOIB núm. 024 de 2016

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document