Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/02/1990

Decret 22/1990, de 8 de febrer, regulant les ajudes per a assistència a cursos de Formació Professional Ocupacional

AJUTS I SUBVENCIONS \ TREBALL

Decret 22/1990, de 8 de febrer, regulant les ajudes per a assistència a cursos de Formació Professional Ocupacional BOCAIB núm. 29 de 1990

Afectat per:

Decret 174/1996, de 14 de setembre, regulador dels programes de formació professional ocupacional de la CAIB BOCAIB núm. 121 de 1996