Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/03/1989

Decret 22/1989, de 22 de febrer, regulador de la creació de paper de fiança, de l'obligació de constituir fiances d'arrendament i de la inspecció d'aquestes fiances

HISENDA I PRESSUPOSTS

BOCAIB núm. 35, de 21 de març de 1989

Afectat per:

Decret 42/2015, de 22 de maig, de modificació del Decret 22/1989, de 22 de febrer, pel qual es regula la creació del paper fiança, de l'obligació de constituir fiança d'arrendament i de la inspecció d'aquestes fiances BOIB núm. 077, de 23 de maig de 2015

Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge BOIB núm. 58, de 4 de maig de 2021

Llei 3/2021, de 10 de novembre, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge BOIB núm. 157, de 13 de novembre de 2021

 

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document