Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

18/01/2019

Decret 2/2019, de 18 de gener, pel qual es regulen els preus públics pel que fa a l’ús dels serveis i de les instal·lacions del Poliesportiu Prínceps d’Espanya

ESPORTS I LLEURE \ PREUS PÚBLICS