Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

15/01/2016

Decret 2/2016, de 15 de gener, pel qual es modifica el Decret 17/2015, de 10 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut Balear de l'Habitatge

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ HABITATGE

Decret 2/2016, de 15 de gener, pel qual es modifica el Decret 17/2015, de 10 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut Balear de l'Habitatge BOIB núm. 008 de 2016