Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/01/2007

Decret 2/2007, de 25 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 28/2003, de 26 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ JOC

Decret 2/2007, de 25 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 28/2003, de 26 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports BOIB núm. 019 de 2007 [DEROGAT]