Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/01/2005

Decret 2/2005, de 17 de gener, del president de les Illes Balears sobre la delegació de la Presidència del Patronat de la Fundació Balear contra la Violència de Gènere

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ DONA

Decret 2/2005, de 17 de gener, del president de les Illes Balears sobre la delegació de la Presidència del Patronat de la Fundació Balear contra la Violència de Gènere BOIB Núm. 014 de 2005