Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

02/01/1998

Decret 2/1998, de 2 de gener, pel qual es dicten les normes per a l'execució del que es regula en l'article 12 de la Llei d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 2/1998, de 2 de gener, pel qual es dicten les normes per a l'execució del que es regula en l'article 12 de la Llei d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors BOCAIB núm. 005 de 1998