Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/01/1989

Decret 2/1989, de 12 de gener, pel qual es regulen les subvencions concedides per la Conselleria Adjunta a la Presidència

AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 2/1989, de 12 de gener, pel qual es regulen les subvencions concedides per la Conselleria Adjunta a la Presidència BOCAIB núm. 13 de 1989

Afectat per:

Correcció d'errors advertits en el Decret 2/1989, de 12 de gener, pel qual es regulen les subvencions concedides per la Conselleria Adjunta a la Presidència BOCAIB núm. 20 de 1989