Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/01/1985

Decret 2/1985, de 17 de gener, de modificació del Decret 159/1984, sobre constitució i funcionament de la Junta Provincial Vitivinícola

AGRICULTURA I RAMADERIA \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 2/1985, de 17 de gener, de modificació del Decret 159/1984, sobre constitució i funcionament de la Junta Provincial Vitivinícola BOCAIB núm. 3 de 1985

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015