Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

12/12/1996

Decret 217/1996, de 12 de desembre, pel qual s'aprova definitivament el Pla director sectorial d'equipaments comercials de les Illes Balears

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 217/1996, de 12 de desembre, pel qual s'aprova definitivament el Pla director sectorial d'equipaments comercials de les Illes Balears BOCAIB núm. 9 de 1997

Afectat per:

Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears BOIB núm. 077 de 2001