Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/04/2016

Decret 21/2016, de 22 d'abril, de modificació del Decret 93/2011, de 2 de setembre, pel qual es crea la Comissió d'Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 21/2016, de 22 d'abril, de modificació del Decret 93/2011, de 2 de setembre, pel qual es crea la Comissió d'Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 051 de 2016

Afectat per:

Decret 40/2016, de 15 de juliol, de la Comissió de Supervisió, Anàlisi i Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 090 de 2016