Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/03/2012

Decret 21/2012, de 16 de març, de modificació del Decret 109/2001, de 3 d'agost, pel qual es regulen l'organització i el funcionament de l'Institut Balear de la Dona

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ DONA

Decret 21/2012, de 16 de març, de modificació del Decret 109/2001, de 3 d'agost, pel qual es regulen l'organització i el funcionament de l'Institut Balear de la Dona BOIB núm. 042 de 2012