Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

04/03/2005

Decret 21/2005, de 4 de març, pel qual es crea l'escola d'educació infantil de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals

EDUCACIÓ

Decret 21/2005, de 4 de març, pel qual es crea l'escola d'educació infantil de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals BOIB Núm. 039 de 2005

Afectat per:

Decret 65/2012, de 27 de juliol, pel qual es determina la finalització de les activitats del Centre Públic Incomplet d'Educació Preescolar EEI Direcció del Sector Naval i, subsegüentment, es procedeix a extingir-lo BOIB núm. 109 de 2012