Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/02/1990

Decret 21/1990, de 22 de febrer, ratificant l'acord de la Mesa General de Negociació adoptat a la sessió tinguda dia 16 de febrer de 1990 i relatiu a la concessió d'una gratificació extraordinària a tot el personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Bal

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 21/1990, de 22 de febrer, ratificant l'acord de la Mesa General de Negociació adoptat a la sessió tinguda dia 16 de febrer de 1990 i relatiu a la concessió d'una gratificació extraordinària a tot el personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 029 de 1990