Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/03/1984

Decret 21/1984, de 8 de març, sobre constitució i funcionament de Federacions Esportives

ESPORTS I LLEURE

Decret 21/1984, de 8 de març, sobre constitució i funcionament de Federacions Esportives BOCAIB núm. 6 de 1984

Afectat per:

Decret 31/1985, de 18 d'abril,d'establiment de criteris per a la composició que han de tenir les Assemblees Generals de les Federacions Esportives de Balears i per a l'elecció dels membres i dels Presidents de les Federacions BOCAIB núm. 13 de 1985

Decret 59/1996, de 23 de maig, regulador de les federacions esportives de les Illes Balears BOCAIB núm. 64 Ext. de 1996