Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/12/1996

Decret 209/1996, de 12 de desembre, de creació de l'Institut d'Estudis Autonòmics

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

BOCAIB núm. 9 de 1997

Afectat per:

Decret 110/2001, de 31 d'agost, de modificació del Decret 209/1996, de 12 de desembre, de creació de l'Institut d'Estudis Autonòmics BOIB núm. 109 de 2001

Per a més informació podeu descarregar el següent document