Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

15/04/2016

Decret 20/2016, de 15 d'abril, de modificació del Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació dels pagaments lliurats «a justificar»

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 20/2016, de 15 d'abril, de modificació del Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació dels pagaments lliurats «a justificar» BOIB núm. 048 de 2016