Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/03/2006

Decret 20/2006, de 10 de març, de modificació del Decret 70/2005, de 24 de juny, pel qual es fixen els preus que s'han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2005/2006

EDUCACIÓ \ PREUS PÚBLICS

Decret 20/2006, de 10 de març, de modificació del Decret 70/2005, de 24 de juny, pel qual es fixen els preus que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2005/2006 BOIB núm. 039 de 2006