Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/02/2005

Decret 20/2005, 25 de febrer, pel qual es regula la Inspecció del Joc a la comunitat autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ JOC

Decret 20/2005, 25 de febrer, pel qual es regula la Inspecció del Joc a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB Núm. 037 de 2005