Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/02/2002

Decret 20/2002, de 8 de febrer, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista en l'article 6.1 b) de la Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002, en la secció pressupostària 15

HISENDA I PRESSUPOSTS

 

Decret 20/2002, de 8 de febrer, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista en l'article 6.1 b) de la Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002, en la secció pressupostària 15 BOIB núm. 020 de 2002