Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/03/1999

Decret 20/1999, de 12 de març, pel qual es modifica el Decret 109/1998, de 27 de novembre de 1998, pel qual es regula la identificació d'animals de les espècies ovina i caprina a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 20/1999, de 12 de març, pel qual es modifica el Decret 109/1998, de 27 de novembre de 1998, pel qual es regula la identificació d'animals de les espècies ovina i caprina a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 037 de 1999

Afectat per:

Decret 43/2006, de 5 de maig, pel qual es regula el sistema d’identificació i registre dels animals de les espècies ovina i caprina a les Illes Balears BOIB núm. 070 de 2006