Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/02/1994

Decret 20/1994, de 10 de febrer, de creació de la xarxa coordinada per a la qualitat de la formació professional ocupacional de la CAIB i del cens d'especialitats homologades per a la formació professional ocupacional de la CAIB

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ EDUCACIÓ

Decret 20/1994, de 10 de febrer, de creació de la xarxa coordinada per a la qualitat de la formació professional ocupacional de la CAIB i del cens d'especialitats homologades per a la formació professional ocupacional de la CAIB BOCAIB núm. 025 de 1994

Afectat per:

Decret 174/1996, de 14 de setembre, regulador dels programes de formació professional ocupacional de la CAIB BOCAIB núm. 121 de 1996