Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/02/1990

Decret 20/1990, de 8 de febrer, de creació de la Comissió de les Illes Balears per a la Commemoració del V Centenari del Descobriment d'Amèrica

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 20/1990, de 8 de febrer, de creació de la Comissió de les Illes Balears per a la Commemoració del V Centenari del Descobriment d'Amèrica BOCAIB núm. 29 de 1990

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015