Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/03/1985

Decret 20/1985, de 28 de març, de creació i atribució de funcions a les Unitats de Gestió Econòmica de les Conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 20/1985, de 28 de març, de creació i atribució de funcions a les Unitats de Gestió Econòmica de les Conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 11 de 1985