Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/03/1984

Decret 20/1984, de 8 de març, pel qual es dicten normes de realització d'inversions del Fons de Compensació Interterritorial per a 1984

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 20/1984, de 8 de març, pel qual es dicten normes de realització d'inversions del Fons de Compensació Interterritorial per a 1984 BOCAIB núm. 6 de 1984