Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

19/12/2003

Decret 192/2003, de 19 de desembre, per el qual s'estableix el règim transitori del servei d'inspecció tècnica de vehicles a les Illes Balears, com a conseqüència de l'aprovació del Reial decret llei 7/2000, de 23 de juny

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 192/2003, de 19 de desembre, per el qual s'estableix el règim transitori del servei d'inspecció tècnica de vehicles a les Illes Balears, com a conseqüència de l'aprovació del Reial decret llei 7/2000, de 23 de juny BOIB núm. 178 de 2003

Afectat per:

Decret 32/2004, de 26 de març, pel qual s'ajorna, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'atorgament de noves autoritzacions per a l'exercici de l'activitat de la inspecció tècnica de vehicles als quals es refereix el Decret 192/2003, de 19 de desembre BOIB núm. 046 de 2004