Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

09/03/2012

Decret 19/2012, de 9 de març, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 19/2012, de 9 de març, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 037 de 2012

Afectat per:

Decret 63/2012, de 20 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2012