Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/03/2011

Decret 19/2011, d'11 de març, pel qual es modifica el Decret 104/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Interinsular d'Artesania de les Illes Balears, prevista en la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de de competències als consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 19/2011, d'11 de març, pel qual es modifica el Decret 104/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Interinsular d'Artesania de les Illes Balears, prevista en la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera BOIB Núm. 39 de 2011