Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/03/2006

Decret 19/2006, de 10 de març, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic aplicable a la instal·lació de màquines de joc

JOC

BOIB núm. 039 de 2006  

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 21 d'abril de 2006, de correcció d'errades materials de les versions en castellà i en català del decret 19/2006, de 10 de març, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic aplicable a la instal·lació de màquines de joc BOIB núm. 062 de 2006

Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior BOIB núm. 140 de 2012

Decret 43/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 71 de 2019

 

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document