Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/02/2005

Decret 19/2005, de 25 de febrer, de modificació del Decret 191/2003, de 19 de desembre, sobre percepció d'indemnitzacions per les despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions del Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TELEVISIÓ I RADIO

Decret 19/2005, de 25 de febrer, de modificació del Decret 191/2003, de 19 de desembre, sobre percepció d'indemnitzacions per les despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions del Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears BOIB núm. 037 de 2005

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015