Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/02/2000

Decret 19/2000, d'11 de febrer, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista en l'article 7.1.b) de la Llei 11/1999, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2000, en la Secció Pressupostària 15

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 19/2000, d'11 de febrer, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista en l'article 7.1.b) de la Llei 11/1999, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2000, en la Secció Pressupostària 15 BOCAIB núm. 022 de 2000