Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

06/02/1998

Decret 19/1998, de 6 de febrer, relatiu a la fiscalització prèvia limitada de despeses de personal que desenvolupi les competències transferides en matèria d'ensenyament no universitari i de l'adscrit als centres concertats

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 19/1998, de 6 de febrer, relatiu a la fiscalització prèvia limitada de despeses de personal que desenvolupi les competències transferides en matèria d'ensenyament no universitari i de l'adscrit als centres concertats BOCAIB núm. 026 de 1998

Afectat per:

Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 122 de 2004