Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

27/02/1992

Decret 19/1992, de 27 de febrer, de modificació parcial i refosa del text del Decret 118/1987, de 26 de novembre, de constitució de l'Institut Balear de Disseny

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 19/1992, de 27 de febrer, de modificació parcial i refosa del text del Decret 118/1987, de 26 de novembre, de constitució de l'Institut Balear de Disseny BOCAIB núm. 040 de 1992

Afectat per:

Decret 86/1994, de 30 de juny, de modificació parcial del Decret 19/1992, de 27 de febrer, de constitució de l'Institut Balear de Disseny BOCAIB núm. 089 de 1994

Decret 124/1997, de 3 d'octubre, de dissolució de l'Institut Balear de Disseny BOCAIB núm. 131 de 1997