Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/03/1988

Decret 19/1988, de 10 de març, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1988

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 19/1988, de 10 de març, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1988 BOCAIB núm. 043 de 1988

Afectat per:

Decret 24/1989, de 22 de febrer, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de Pressuposts Generales de la C.A.I.B. per a 1989 BOCAIB núm. 040 de 1989