Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/06/1983

Decret 19/1983, de dia 23 de juny, pel qual s'aprova l'expedient de modificació de crèdit núm. 13/1983

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 19/1983, de dia 23 de juny, pel qual s'aprova l'expedient de modificació de crèdit núm. 13/1983 BOCAIB núm. 1 de 1983