Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

19/12/2003

Decret 190/2003, de 19 de desembre, mitjançant el qual es modifica el Decret 132/2002, de 25 d'octubre, pel qual s'estableix el règim de funcionament del Butlletí Oficial de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 190/2003, de 19 de desembre, mitjançant el qual es modifica el Decret 132/2002, de 25 d'octubre, pel qual s'estableix el règim de funcionament del Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB Núm. 178 de 2003

Afectat per:

Decret 96/2004, de 26 de novembre, pel qual es deroga el Decret 190/2003, de 19 de desembre, de modificació del Decret 132/2002, de 25 d'octubre, pel qual s'estableix el règim de funcionament del Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB núm. 172 de 2004