Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/12/2003

Decret 189/2003, de 12 de desembre, de modificació del Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'estableixen normes d'aplicació al personal inclòs en l'àmbit de l'article 9 de la Llei 2/1989

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 189/2003, de 12 de desembre, de modificació del Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s'estableixen normes d'aplicació al personal inclòs en l'àmbit de l'article 9 de la Llei 2/1989 BOIB núm. 174 de 2003

Afectat per:

Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 049 de 2007