Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/11/2020

Decret 18/2020, de 27 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària

SALUT

BOIB núm. 201, de 28 de novembre de 2020

Afectat per:

Decret 22/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com aconseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitàriaprovocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària BOIB ext. núm. 209, de 15 de desembre de 2020

Decret 3/2021, de 15 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària BOIB núm. 007, de 16 de gener de 2021

Decret 19/2021, de 26 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària BOIB núm. 28, de 27 de febrer de 2021

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document