Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

18/02/2005

Decret 18/2005, de 18 de febrer, pel qual es crea i es regula l'organització i el funcionament de la Comissió Interdepartamental de Seguiment del Pla integral de suport a la família

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MENORS I FAMÍLIA

Decret 18/2005, de 18 de febrer, pel qual es crea i es regula l'organització i el funcionament de la Comissió Interdepartamental de Seguiment del Pla integral de suport a la família BOIB Núm. 034 de 2005

Afectat per:

Decret 44/2006, de 12 de maig, de modificació del Decret 18/2005, de 18 de febrer, pel qual es crea i es regula l’organització i el funcionament de la Comissió Interdepartamental de Seguiment del Pla integral de suport a la família BOIB núm. 074 de 2006

 

Decret 97/2009, de 29 de desembre, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Consell de Coordinació de Benestar Social de les Illes Balears BOIB núm. 004  de 2010