Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/02/2000

Decret 18/2000, d'11 de febrer, pel qual es regula el procediment d'adjudicació d'habitatges de protecció oficial, promoguts per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

HABITATGE

Decret 18/2000, d'11 de febrer, pel qual es regula el procediment d'adjudicació d'habitatges de protecció oficial, promoguts per l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) BOCAIB Núm. 022 de 2000

Afectat per:

Decret 8/2011, de 4 de febrer, pel qual es regulen els procediments d'adjudicació d'habitatges protegits per part de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) BOIB Núm. 22 de 2011