Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

10/02/1994

Decret 18/1994, de 10 de febrer, pel qual es crea la Comissió Mixta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca per al traspàs de centres, serveis i establiments sanitaris

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 18/1994, de 10 de febrer, pel qual es crea la Comissió Mixta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca per al traspàs de centres, serveis i establiments sanitaris BOCAIB núm. 023 de 1994