Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/06/1983

Decret 18/1983, de dia 23 de juny, d'organització de la Presidència

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 18/1983, de dia 23 de juny, d'organització de la Presidència BOCAIB núm. 1 de 1983

Afectat per:

Decret 163/1984, de 18 de desembre, de reestructuració de la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 22 de 1984

Ordre de la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de dia 16 d'abril de 1985, d'estructura orgànica de la Presidència BOCAIB núm. 12 de 1985